Näin 9Lives sai kaksi lisäelämää strategisen yhteistyön avulla

Haaste

Ambulanssikyydeistään tuttu 9Lives laajensi liiketoimintaansa koronatestaukseen ja kotihoivapalveluihin. Toteutuakseen strategia tarvitsi uudenlaista viestintä- ja markkinointiajattelua.

Ratkaisu

Hankkeessa toteutuivat tuloksellinen ulkoistettu viestintä- ja markkinointityö ja niiden johtaminen. Yhteistyö Kaiun kanssa oli kokonaisvaltainen avaimet käteen -paketti: Kaiku tuotti 9Livesille viestintään ja markkinointiin strategian, suunnitelmat, käytännön toimenpiteet ja visuaalisen ilmeen.

Tulokset

Työn tuloksena löydettiin asiakkaat ja tekijät uusille liiketoiminta-alueille. Asetetut tavoitteet ylitettiin moninkertaisesti. Uuden liiketoiminta-alueen avaamisen ja Kaiun johtaman onnistuneen markkinoinnin avulla konsernin liikevaihto 2,5-kertaistui 2021 vs. 2020. Tämä osaltaan mahdollisti strategian seuraavan vaiheen eli nopeutetun laajentumisen kotiin vietävissä palveluissa.

Lue yhteistyöstä lisää blogistamme!