Organisaatio- ja yritysviestintä

Oma pesä kuntoon ensin

Viestinnässäkin kaikki lähtee kotoa – jos haluaa päästä tavoitteisiinsa ulkoisessa viestinnässä, on ensin huolehdittava, että sisäinen viestintä toimii ja että omat porukat ovat tietoisia organisaation tavoitteista. Viestintä ei ole vain viestintäosaston tai viestintävastuullisten tehtävä, menestyksekkäässä organisaatiossa kaikki viestivät. Meillä on osaamista oikeanlaisen viestintäinnon luomisessa koko henkilöstössä.

Lue lisää sisäisestä viestinnästä.

Tukea talousviestinnän tiukkoihin tilanteisiin

Pörssiviestintää ja yritysjärjestelyihin liittyvää viestintää tehdään usein tiukoissa aikataulupaineissa, joissa osaava sparrauskumppani ja taitava projektinjohto nousevat erityiseen arvoon. Voimme tarjota tueksenne juuri näissä asioissa paljon kokemusta kartuttaneet konsultit, oli kyse sitten materiaalin tuottamisesta tai neuvonannosta.

Lue lisää talousviestinnästä ja yritysjärjestelyistä.

Viestintäpalvelujen yhteyshenkilöt

Niina Haasola
Johtaja, yritysviestintä
050 545 0548
niina.haasola@kaiku.fi

Yritysviestintä_Kaiku_niina_haasola