Sisäinen viestintä

Jotta koko organisaatio tähtää samaan maaliin, tulee sisäisen viestinnän olla kiinnostavaa, ajantasaista, oikein kohdennettua ja innostavaa. 

Organisaationne menestyksen kannalta on oleellista, että jokainen sen jäsen ymmärtää oman vastuunsa myös viestinnän suhteen. Tuemme teitä viestinnän suunnittelussa ja organisaationne innostamisessa viestimään aktiivisesti kaikilla tasoilla. 

Työkalupakkiimme kuuluvat myös sisäisen viestinnän tutkimukset ja esimerkiksi viestintäkanavastrategiat. Usein työ kannattaakin aloittaa kattavalla lähtötilanteen kartoituksella. Esimerkiksi henkilöstön motivoinnissa viestimään on oleellista tietää, mikä kenties estää olemasta aktiivinen sisäinen viestijä jo nyt. 

Viestintäpalvelujen yhteyshenkilöt

Niina Haasola
Johtaja, yritysviestintä
050 545 0548
niina.haasola@kaiku.fi

Yritysviestintä_Kaiku_niina_haasola