Vastakaiun brändi- ja myyntitutkimus toi arvokasta asiakasymmärrystä

Haaste

Ahlsell on teknisen alan tukkukauppa ja kuuluu alan suurimpaan pohjoismaiseen konserniin. Suomessa Ahlsell on toiminut noin 20 vuotta ja on haastaja hyvin perinteikkäällä markkinalla. Ahlsell halusi syventää asiakasymmärrystä ja nähdä, millaisena toimijana asiakkaat Ahlsellin brändin kokevat. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa ja työkaluja asiakaslähtöisen markkinoinnin suunnitteluun sekä löytää oikeat kanavat viestintään.  

Ratkaisu

Vastakaiku suunnitteli ja toteutti yhdessä Ahlsellin kanssa tutkimuksen, joka oli brändi- ja myyntitutkimuksen yhdistelmä. Kohderyhmänä olivat pienet ja keskisuuret yritykset teknisen kaupan eri aloilta, kuten rakentamisen, LVI:n, sähkön ja teollisuuden puolelta. Tutkimuksella haluttiin selvittää erityisesti Ahlsellin tunnettuutta, yleisiä mielikuvia ja brändiattribuutteja, kilpailukykyä sekä asiakkaiden valintapreferenssejä. Tutkimusteemoihin Vastakaiku ehdotti otettavan mukaan myös tunnemittarit, joita alalla oli tuskin koskaan aiemmin käytetty. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselyn ja laadullisten puhelinhaastattelujen yhdistelmänä.  

Tulokset

Tutkimuksen kautta saatiin kattavasti vastauksia niin alueellisesti kuin eri toimialoilta, jolloin tulosten käytettävyys oli erinomainen. ”Asiakasymmärryksemme syveni ja saimme paljon dataa asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen, brändin kirkastamiseen ja markkinointiviestinnän johdonmukaiseen suunnitteluun. Ymmärrämme, missä tänään olemme ja mihin asioihin meidän on syytä panostaa lisää. Tulosten kautta työstämme nyt erilaisia projekteja, mm. viestinnän sisältöihin liittyviä ydinteemoja”, Ahlsellin markkinointipäällikkö Miila Huttunen kertoo.  

”Yhteistyö Vastakaikulaisten kanssa pelasi saumattomasti heti ensikontaktista lähtien. He ymmärsivät Ahlsellin liiketoiminnan ytimen ja haasteet poikkeuksellisen nopeasti ja täsmällisesti, mikä oli ydintekijä tutkimuksen onnistumiselle, kysymysrakenteen luomiselle ja tulosten käytettävyydelle. Ja tulokset raportoitiin kiteytetysti ja selkeästi. Koko prosessiin heijastui Vastakaiun vankka kokemus ja syvä osaaminen. Asiakkaana oli helppo heittäytyä heidän asiantuntemuksensa ”syliin”. Projekti toteutui heidän kanssaan stressittömästi, ripeästi ja hymy huulilla.”