Esperi Care sai uudet, arjessa elävät arvot

Haaste

Esperi Care alkoi muovailla arvojaan uusiksi keväällä 2021. Hoiva-alalla erityisen tärkeiden arvojen haluttiin kuvastavan uudistuvaa Esperiä ja kertovan, mitä nykypäivän esperiläisyys aidosti on. Myös itse arvotyöstä toivottiin uudenlaista, vuorovaikutuksellista prosessia, joka tuo esperiläiset yhteen keskustelemaan.  

Ratkaisu

Esperi Care keräsi työpajatyöskentelyn keinoin valtavan määrän aineistoa arvojen pohjaksi. Yhdessä Kaiun tiimin kanssa aineisto purettiin, analysoitiin ja sanallistettiin arvoiksi. Arvot viilattiin ytimekkäiksi lauseiksi, joista huokuu ilo, välittäminen ja rohkeus kohdata. Arvojen lanseeraamiseksi luotiin suunnitelma, joka vei arvot osaksi arjen tekoja.

Tulokset

Arvotyön tuloksena Esperi Carelle kiteytettiin kolme uutta arvolausetta. Arvojen julkistustilaisuus toteutettiin avoimena striiminä, jota seurasi suuri joukko esperiläisiä ja sidosryhmien edustajia. Arvotyö vahvisti yrityskulttuuria ja lujitti yhteenkuuluvuuden tunnetta, arvojen työstäminen sai henkilöstöltä ja asukkailta runsaasti kiitosta. Uudet arvot on otettu ilolla vastaan ja ne näkyvät Esperin arjessa ja kohtaamisissa joka päivä. 

Lue yhteistyöstä lisää blogistamme!