Fonecta valmensi asiakastyötä tekevät viestimään brändiä

Haaste

Keväällä 2021 Fonecta uudisti strategiaansa ja brändiänsä. Asiakaskokemus ja asiakaskohtaamiset ovat Fonectalle B2B-asiantuntijayrityksenä arvokkaita – myös kirjallisissa palvelukanavissa. Kuinka saada ihmiset viestimään brändin äänensävyn mukaisesti ja brändimielikuvia vahvistavasti?

Ratkaisu

Fonecta herätti Kaiun kanssa äänensävyn eloon kirjallista asiakasviestintää tekevien arjessa. Hankkeessa yhdistyi äänensävyn testaus viestinnän palvelumuotoilun menetelmin, konkretisointi havainnolliseksi äänensävyoppaaksi ja huolellisesti suunniteltu, innostava ja käytännönläheinen valmennusohjelma noin sadalle hengelle.

Tulokset

Peräti 96 prosenttia palautekyselyyn vastanneista piti valmennuksia onnistuneina. Sanallisissa palautteissa toistui viesti: ”Lisää tätä!” Fonectan sitoutuminen ohjelmaan oli esimerkillistä. Äänensävytyövalmennuksen tulokset alkoivat näkyä Fonectan mukaan arjessa varsin nopeasti – ja myös asiakkaat huomasivat muutoksen viestinnässä.

Lue yhteistyöstä lisää blogistamme!