IBM halusi ajatusjohtajaksi Suomessa – autoimme heidät tavoitteeseen

Haaste

IBM halusi kehittää mielikuvaansa Suomessa vastuullisena edelläkävijänä ja visionäärinä sekä saada asiantuntijansa viestimään aktiivisesti kaikissa kanavissa. Teknologia-asiantuntijoita piti kannustaa jakamaan tietoaan ja kokemuksiaan verkossa. Myös heidän löytämistään verkossa haluttiin helpottaa.

Ratkaisu

Asetimme tavoitteeksi IBM:n nostamisen ICT-alan ajatusjohtajaksi Suomessa ja loimme työlle strategian ja suunnitelman. Tähän sisältyi muun muassa mediasuunnitelma ja valmennuspaketti asiantuntijoille. Valmennuksessa jokaista asiantuntijaa autettiin löytämään omat teemansa, oppimaan tehokkaimmat tavat tuoda ne esiin ja jakaa osaamistaan. Kaikki teemat liittyivät IBM:n strategisiin liiketoiminta-alueisiin. Asiantuntijoita koulutettiin käyttämään sosiaalista mediaa ja työskentelemään perinteisen median kanssa.

Tulokset

IBM on ICT:n kehityksestä ja visioista puhuttaessa eniten esillä oleva yhtiö mediassa. IBM:n asiantuntijat ovat ahkeria viestijöitä ja heillä on yksi Suomen aktiivisimmista B2B-blogeista. Sisältöä sinne tuottavat yhtiön asiantuntijat, jotka tietävät saavansa bloggaamisesta hyötyä työhönsä sekä myynnin tueksi. Blogikirjoitukset ovat poikineet myös näkyvyyttä perinteisessä mediassa.