Avoin, selkeä ja eri näkemykset huomioiva viestintä rauhoitti ratikkakeskustelua

Haaste

Ratikkakaupunkien joukkoon liittyminen on Vantaalle historiallinen investointi. Aihe herätti mielipiteitä laidasta laitaan. Keskustelussa olivat vastakkain julkinen liikenne ja yksityisautoilu sekä peruspalvelut ja liikenneinvestoinnit. Ratikan viestinnässä haluttiin varmistaa, että keskustelu pysyy faktapohjaisena ja kaupunkilaiset voivat muodostaa oman mielipiteensä tosiasioiden pohjalta. Ihmisille haluttiin tarjota mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja saada äänensä kuuluville. 

Ratkaisu

Ratkaisu löytyi eri kantojen tiedostamisesta, selkiyttämisestä ja avoimuudesta. Annoimme kaikille näkemyksille tilaa ja kerroimme sekä hyödyistä että haitoista. Viestinnän rooli oli selkiyttää monimutkainen kokonaisuus ymmärrettäväksi. Tärkeintä oli oleellisen löytäminen: tiivistimme esimerkiksi kymmenien sivujen raportteja yhteen kuvaan. 

Perehdyimme aluksi sidosryhmiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kiteytimme yhdessä ydinviestit ja rakensimme suunnitelman, jolla tavoitetaan kohderyhmät kaupunkilaisista päättäjiin. Tuimme mediaviestinnässä, esiintymistilanteissa, visuaalisessa suunnittelussa, kriiseihin varautumisessa, some-sisällöissä sekä asukkaille ja kiinteistökehittäjille suunnatussa viestinnässä.  

Tulokset

Vantaan ratikan viestintä saavutti tavoitteet kiitettävästi: etenemisestä, vaihtoehdoista ja vaikutuksista tiedotettiin avoimesti kaikille kohderyhmille, monimutkaisistakin asioista kerrottiin selkeästi, ja erilaiset näkemykset pääsivät esille keskustelussa. Hanke tuli kaupunginvaltuuston päätettäväksi jopa suunniteltua nopeammassa aikataulussa ja ratikka päätettiin toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.   

Lue yhteistyöstä lisää blogistamme!