Verohallinnon asiantuntijoista valmentavia ja vuorovaikuttavia viestijöitä

Haaste

Verohallinto halusi valmentaa asiantuntijansa vastausautomaateista virkailijoiden valmentajiksi. Aiemmin organisaatiossa oli toimittu pääosin mallilla, jossa asiantuntijat antoivat virkailijoille usein valmiita vastauksia. Uudistuva asiantuntijatyö hallinnossa (UAH) -koulutusohjelmalla haluttiin tukea asiantuntijoiden kykyä toimia entistä enemmän valmentavassa, osaamista jakavassa roolissa. 

Kahden vuoden aikana koulutusohjelman kävi läpi yhteensä 550 Verohallinnon asiantuntijaa. Olimme mukana UAH:ssa valmentamassa asiantuntijoista vuorovaikuttavia, kuuntelevia ja asiakaslähtöisiä viestijöitä.

Ratkaisu

Puolen vuoden mittaisessa, lähipäiviä, etäpäiviä ja etätehtäviä sisältäneessä UAH-koulutusohjelmassa rohkaistiin asiantuntijoita miettimään omaa työtään ja asiantuntijuuttaan: mitä tulevaisuuden asiantuntijuuden täytyy olla? Osuutemme sisälsi vuorovaikutustaitoja ja -tyylejä käsittelevän lähipäivän sekä asiakaslähtöisen viestinnän syventävän virtuaalikoulutuksen, jossa tarkasteltiin eri viestintäkanavia.

Koulutuksessamme merkitykselliseen rooliin nousivat viestinnän ja vuorovaikutuksen perusasiat: kuuntelu, käytetty äänensävy ja empatia. Koulutuksen käyneet asiantuntijat huomasivat työssään, että äänensävyllä, käytetyllä tyylillä ja kuuntelun taidolla on valtava vaikutus valmentavaan otteeseen.

Tulokset

Koulutusohjelman tulokset havaittiin Verohallinnossa nopeasti: asiantuntijat ryhtyivät heti hyödyntämään käytännön oppeja työssään. 

"UAH-koulutus vietiin läpi yhtenä Verohallinnon historian kiireisimmistä ja haastavimmista ajanjaksoista. Kaiussa ymmärrettiin, mikä on meidän strategiamme: mitä me haluamme kertoa tilanteissa, joihin ei voi ennakkoon varautua. Vaikka meneillään oli koulutuskerta numero 26, kouluttaja oli yhä innostunut aiheesta. Tämä on Kaiun vahvuus: tuottaa laatua loppuun asti”, Verohallinnon HR-asiantuntija Merja Kujala kommentoi.