Visuaalinen suunnittelu

Lisää ymmärrystä ja kiinnostusta visuaalisella viestinnällä

Datan ja viestien määrän kasvaessa yksi parhaista keinoista erottua massasta on oivaltava visuaalinen suunnittelu. Muotoilemme viestisi visuaaliseen muotoon kiteytetysti, laadukkaasti ja kiinnostavasti. Visuaalinen suunnittelu kehittää ja tukee Kaiun muun viestintätyön arvoa asiakkaalle.

Käytännössä visuaalinen suunnittelu pitää sisällään kaiken brändien visuaalisuuteen liittyvän, visuaaliset ilmeet, julkaisut ja vuosikertomukset, infograafit ja strategiakuvat, esitykset ja kuvakonseptit (visuaalinen tarinankerronta), sosiaalisen median visualisoinnit, verkkosivulayoutit, kevytanimaatiot ja GIF:t, mainostuotannot, toimistosovelluspohjat sekä erilaiset markkinointimateriaalit esitteistä give away-tuotteisiin. Omat piirtopöytämme taipuvat todella moneen, ja tuemme suunnitteluosaamistamme kattavalla valokuvaaja- ja digituotantoverkostolla.

Moni tekee visuaalista suunnittelua, mutta meidän erikoisalaamme on varmistaa viestien välittyminen oikein. Lähtökohtamme on asiakasymmärrykseen pohjautuvien, huolellisesti suunniteltujen viestien esittäminen visuaalisesti niin, että ne ovat entistä ymmärrettävämpiä ja kiinnostavampia.

Visuaalisen suunnittelun yhteyshenkilö

Kasper Stenback 
Johtaja, luovat ratkaisut 
040 744 0101
kasper.stenback@kaiku.fi

Kasper_Stenback_blogi_kaiku_2022